Shipping

การส่งสินค้า

บริการจัดส่ง (ใช้ได้ถ้าคุณเลือกที่จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่กำหนดไว้)
คุณอาจได้รับบริการจัดส่งฟรีมาตรฐานไปยังที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณระบุสำหรับการซื้อใด ๆ

สามารถจัดส่งได้ใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (9:00 am ถึง 17:30 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการ. ผู้ติดตั้งหรือผู้จัดส่งเอกสารจะโทรหาคุณก่อนวันที่ทำการส่งสินค้า ก่อนรับสินค้ากรุณาตรวจสอบและยืนยันการบรรจุหีบห่อในสภาพที่ดี สินค้าและจำนวนที่ได้รับตรงกับที่สั่งซื้อ หลังจากนั้นเซ็นในใบเอกสารเพื่อยืนยัน หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งโปรดติดต่อเราได้ที่ info.th.opening@assaabloy.com.

หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว, เราจะยืนยันกับคุณเกี่ยวกับ การจัดส่งหรือติดตั้ง วันและเวลาที่เกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หากการชำระเงินล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติธนาคารวันที่ส่งมอบจะต้องถูกเลื่อนออกไป วันที่และเวลาในการจัดส่งทั้งหมดคือการประมาณการเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งสินค้าล่าช้า

คุณต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 17:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท สำหรับคำขอเปลี่ยนเวลาจัดส่ง หรือวันที่ หรือสถานที่การจัดส่งสินค้า โปรดทราบว่าในกรณีที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมค่าติดตั้งดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดส่งและจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก

ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงหรือถนนที่ถูกปิดกั้นหรือปิดถนนการส่งมอบอาจล่าช้าหรือถูกยกเลิก ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ภายใน 24 ชั่วโมง ทาง SMS / โทรศัพท์เพื่อกำหนดตารางการจัดส่งใหม่อีกครั้ง

ค่าบริการการจัดส่ง

กลุ่มสินค้า ค่าบริการเพิ่มเติม พื้นที่
DDL 0฿ ทุกพื้นที่ในประเทศไทย
Safe 3000฿ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
IP Camera 0฿ ทุกพื้นที่ในประเทศไทย

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเลือกเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง