ติดต่อเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

บริษัท อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) จำกัด
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ไม่มีโทรศัพท์.:

02 102 2064, 02 722 7371

โทรสาร:

02 722 7375

อีเมล:

info.th.opening@assaabloy.com

ติดต่อเรา